Giải phẫu cơ mô cái và cơ mô út trên bàn tay mỗi chúng ta

Giải phẫu cơ mô cái và cơ mô út trên bàn tay mỗi chúng ta

Tin Tức Sức Khỏe

Gồm cơ mô cái , cơ mô út , cơ gian cốt mu tay , cơ gian cốt gan tay , cơ giun . Các cơ này được chi phối bởi thần kinh giữa và thần kinh trụ

1.Cơ mô cái

  1. a) cơ giạng ngón cái ngắn

nguyên ủy của cơ mô cái : mạc giữ gân gấp , củ xương thuyền , củ xương thang

Bám tận: xương đốt gần ngón cái

Động tác : giang ngón cái và phần nào đối ngón cái

Thần kinh chi phối: thàn kinh giữa

b)Cơ gấp ngón cái ngắn

Nguyên ủy : gồm có hai đầu

– Đầu nông : củ xương thang và mạc giữ gân gấp

– Đầu sâu : xương thê , xương cả

Bám tận

-Đầu nông: phía ngoài nền xương đốt gần ngón cái

– Đầu sâu : phía trong nền xương , đốt gần ngón cái

Đông tác : gấp đốt gần ngón cái

Thần kinh chi phối

Đầu nông : thần kinh giữa

Đầu sâu : thần kinh trụ

c) cơ đối ngón cái

Nguyên ủy : mạc giữ gân gấp, củ xương thang

Bám tận : bờ ngoài của xương bàn tay (1)

Động tác: đối ngón cái với ngón khác

Thần kinh chi phối : thần kinh giữa

d) cơ khép ngón cái

Nguyên ủy :

– Đầu chéo : xương cả, nền xương bàn tay (1) và (2)

-Đầu ngang : bờ trước xương bàn tay (3)

Bám tận

Phía trong nền xương đốt gần ngón cái

Động tác : Khép ngón cái và phần nào đối ngón cái

Thần kinh chi phối : thần kinh trụ

2.Cơ mô út

Tất cả cơ mô út đều do thần kinh trụ chi phối

a)Cơ gan tay ngắn

nguyên ủy: cân gan bàn tay , mạc giữ gân gấp ; Bám tận : da bờ trong bàn tay ; Động tác : căng dag an bàn tay

b)cơ giạng ngón út

Nguyên ủy: xương đậu và gân cơ gấp cổ tay trụ ; Bám tận : Phía trong nên xương đốt gần ngón út ; Động tác : giạng ngón út , góp phần gấp đốt gần ngón út

c)cơ gấp ngón út ngắn

Nguyên ủy: mạc giữ gân duỗi , móc xương móc ; Bám tận : bên trong của nền xương đốt gàn ngón út ; Động tác : gấp ngón út

d)Cơ đối ngón út

Nguyên ủy: mạc giữ gân gấp , móc xương móc ; Bám tận: bờ trong xương bàn tay (5); Động tác : làm sâu lòng bàn tay , đưa xương bàn tay (5) ra trước

e)Các cơ giun

Có bốn cơ giun từ ngoài vào là 1,2,3,4

Nguyên ủy: xuất phát từ các gân cơ gấp các ngón sâu . Cơ giun (1) và (2) xuất phát từ bờ ngoài của gan gấp sâu ngón (2) và (3) , cơ giun (3) và ($) xuất phát từ hai bờ kế cận của gân gấp sâu (4) và (5)

Bám tận : bờ ngoài gân duỗi các ngón ; Động tác: gấp ngón tay vào bàn tay ; Thần kinh chi phối : cơ giun (1) và (2) do thần kinh giữa chi phối ; cơ giun (3) và (4) do thần kinh trụ chi phối .

Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin Tức Sức Khỏe
Thuốc tiêu hóa

Thuốc tiêu hóa là các vị thuốc giúp cho việc tiêu hóa thức ăn bị ứ trệ, kích thích ăn uống ngon miệng. Tác dụng chung tiêu hóa các thức ăn bị ứ trệ do ăn uống quá độ không tiêu hóa được ảnh hưởng đến tỳ vị: gây đầy …

Tin Tức Sức Khỏe
Thuốc chữa ho

Thuốc ho là thuốc làm hết hay giảm cơn ho. Tác dụng chung: Chữa ho: do đàm ẩm hay nhiệt tà, phong tà phạm phế. Hen suyễn khó thở. Trừ đàm: ho và đàm có liên quan mất thiết với nhau, thuốc chữa ho có tác dụng trừ đàm và …

Tin Tức Sức Khỏe
Thuốc trừ đàm

Thuốc trừ đàm là những thuốc chữa các chứng bệnh gây ra do đàm trệ, đàm thấp. Tác dụng chung: trừ đàm: điều trị ho các chứng đàm nhiều làm tắc các khiếu gây nên tình trạng hôn mê lao hạch, bướu cổ Cách dùng Khi dùng chú ý những …

Thuốc tebexerol immunoxel 500ml